loader
Q4
Ultimate Games Mobile
21.10.2022
Newsletter Q4 2022

Ze względu na aktualną sytuację gospodarczą powiązaną m.in. z wysokim poziomem inflacji i panującą na rynku recesją, prace nad naszym autorskim projektem zostały wstrzymane. Planujemy skupienie na wykonywaniu zleceń dla podmiotów zewnętrznych – obecnie najbardziej dochodowym fragmencie działalności Spółki – oraz na wydawnictwie. Nie wykluczamy wznowienia prac nad projektem w przyszłości, również we współpracy z innym wydawcą.

Przewidujemy wydanie Danger Gazers

w wersji na Android w tym kwartale

Ruszamy z długo przygotowywaną przez nas usługą wydawniczą! Strona otrzymała redesign odzwierciedlający aktualne priorytety i kierunek rozwoju spółki, z których można się dowiedzieć więcej warunkach współpracy z nami i umożliwić kontakt.

Z zapartym tchem przyglądamy się rozwojowi Ultimate Fishing Simulator 2 i trzymamy kciuki za owocną premierę i szybkie wyjście z early access. Aktualne wyniki sprzedaży rokują dla gry bardzo dobrze, a to przekłada się obiecująco dla Spółki, która będzie odpowiadała za port gry na urządzenia mobilne oraz jej wydanie gry, za co uzyska pełną kwotę z dystrybucji.

Przewidujemy pojawienie się na eventach branżowych w tym kwartale, poszukując nowych partnerów biznesowych, wydawców, twórców, a także promując nasze dotychczasowe produkcje.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się w sierpniu. Rok 2021 został oficjalnie zamknięty i podsumowany. Z podjętymi uchwałami można zapoznać się w zakładce Spółka > Walne Zgromadzenia.

Aktualny kierunek i strategia rozwoju Spółki zakładają dalszą współpracę z podmiotami zewnętrznymi w ramach usług outsourcingowych, podjęcie współpracy z ustabilizowanymi na rynku podmiotami w celu tworzenia swoich gier, a także rozwój usługi wydawniczej, co z czasem pozwoli Spółce wejść na wyższy poziom wydawnictwa i inwestować w autorskie projekty z osiąganych zysków.

black bar

DZIĘKUJEMY ZA CIĄGŁE
WSPARCIE PRZEZ CAŁY ROK!

Aktualny kierunek i strategia rozwoju Spółki zakładają dalszą współpracę z podmiotami zewnętrznymi w ramach usług outsourcingowych, podjęcie współpracy z ustabilizowanymi na rynku podmiotami w celu tworzenia swoich gier, a także rozwój usługi wydawniczej, co z czasem pozwoli Spółce wejść na wyższy poziom wydawnictwa i inwestować w autorskie projekty z osiąganych zysków.

black bar

DZIĘKUJEMY ZA CIĄGŁE
WSPARCIE PRZEZ CAŁY ROK!