loader

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES MOBILE S.A.

Zarząd ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 24 sierpnia 2022 r. na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES MOBILE S.A.

Zarząd ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 21 czerwca 2021 r. na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.