loader

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w ramach serwisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: ulgmobile.com (zwanego dalej „Serwisem”), której właścicielem jest Ultimate Games Mobile S.A. z siedzibą  Warszawie.

Obowiązek informacyjny zawarty w Polityce prywatności wynika z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. [Administrator danych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Ultimate Games Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000900202, NIP: 701103433, REGON: 388969631, kapitał zakładowy 100.000 zł opłacony w całości („Administrator”).
 2. [Kontakt z Administratorem] Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub mailowo, pisząc na adres: kontakt@ulgmobile.com
 3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania] Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
  1. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym pod adresem https://ulgmobile.com/kontakt/ („Formularz”) lub pytanie skierowane za pośrednictwem maila / telefonu udostępnionego przez Administratora – do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia w tym celu korespondencji lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu ich przedawnienia wynikającego w powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi za zapytanie za pośrednictwem Formularza lub dostępnych kanałów kontaktowych.
 5. [Odbiorcy danych] Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów (podwykonawców), w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje dane osobowe następującym odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora, w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych (hostingodawcy), tacy jak:
  • ReCodeIT sp. z o.o.
   Tysiąclecia 1A
   41-300 Dąbrowa Górnicza
   REGON: 383139623
  • ABC Hosting Ltd.
   7B Neal Pen Road
   Belize City
   Registry No: 148 538
   DUNS: 81-542-7447
 6. [Przekazywanie danych do państw trzecich] Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), mianowicie do kraju: Belize. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza EOG należycie chronią dane osobowe. Ponieważ kraj do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj o odpowiedniej ochronie, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską. Niezależnie od tego wskazujemy, że serwery hostingodawcy wskazanego w pkt. 5 lit. b znajdują się na terytorium EOG.
 7. [Dane szczególnej kategorii] Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 8. [Twoje prawa] Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 9. [Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. [Google Search Console] Administrator korzysta z narzędzia Google Search Console do podglądowej analizy ruchu w Serwisie, bez przeprowadzania dokładnej analizy użytkowników. Więcej informacji nt. usługi pod adresem https://search.google.com/search-console/about
 11. [Pliki cookies] Serwis, jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies.
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
   Ze względu na cel wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   3. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, w tym Formularz dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu;
   4. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe), w celu stworzenia ich profili i dostarczenia im reklamy dopasowanej do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. lub Google Inc.
  3. W szczególności w ramach Serwisu Administrator korzysta z następujących usług:
   1. Polylang – pozwalającej na obsługę wielojęzyczności użytkowników (więcej informacji pod adresem https://polylang.pro/);
   2. Google Fonts – umożliwiającej na korzystanie z czcionek serwisu Google (w takim wypadku Google może śledzić działania użytkownika, więcej informacji pod adresem https://fonts.google.com/);
   3. Google ReCaptcha – pozwalającej na potwierdzenie, czy użytkownik wypełniający Formularz nie jest tzw. bootem (w takim wypadki Google może śledzić działania użytkownika, więcej informacji pod adresem https://www.google.com/recaptcha/about/);
   4. YouTube – celem wyświetlania filmów, pozwalającej na przechowywanie informacji o użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube (w takim wypadku Google może śledzić odtwarzanie filmów przez użytkownika).
  4. Polityka prywatności usług świadczonych przez Google znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Informacje zbierane przez Google mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają użytkowników Serwisu, rozumianych jako dane osobowe.
  5. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą użytkownika. Zgoda Użytkownika zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania treści w Serwisie.
  6. Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, użytkownik Serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ze względu na okres przechowywania, pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator.
  8. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.